×

'Info op vleesverpakking sleutel voor realisatie klimaatdoelen'

Donderdag 15 november 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Consumenten op een volledig transparante manier informeren over de milieuvoetafdruk van dierlijke producten. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen die Nevedi samen met andere ketenpartners de komende jaren wil realiseren. “Een nauwere samenwerking tussen alle schakels in de dierlijke keten is daarvoor cruciaal. Iedereen is overtuigd van het belang om de consument te betrekken in het informatieproces. Het tempo waarin dit gebeurt, verschilt nogal per sector”, aldus directeur Henk Flipsen van brancheorganisatie Nevedi.
 
Een geobjectiveerde kwantitatieve onderbouwing van wat maatregelen echt opleveren aan klimaatwinst, stond centraal tijdens het Nevedi-congres ‘Naar een klimaatvriendelijke voedselketen’, dat begin november plaatsvond. “Beleid en visie lopen in zekere zin in positieve zin door elkaar”, verduidelijkt Flipsen (foto), die namens de diervoederindustrie zitting heeft aan de Klimaattafel Landbouw. “De doelstellingen die voortkomen uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015) onderschrijven wij volledig."
 
Objectieve informatie
Wie zich voor nieuws over de CO2-voetafdruk van de Nederlandse veestapel enkel richt tot de (consumenten)pers, krijgt vaak een vertekend beeld. De footprint van Nederlands diervoer is namelijk erg laag en ook de CO2-voetafdruk van bijvoorbeeld Nederlands varkensvlees behoort tot de 10% laagste van de hele wereld. “Niemand roept zomaar wat”, nuanceert Flipsen echter de misinformatie in de verschillende media. “Vaak wordt er met cijfers gewerkt. Dat is juist de reden dat wij pleiten voor meer ketensamenwerking en geobjectiveerde informatie, zodat de consument zijn of haar eigen keuze kan maken tussen product A, B en C.”
 
Pilot Vion
Nevedi en Vion starten in het voorjaar van 2019 een pilot waarbij de verpakking duidelijk maakt wat de CO2-footprint is, maar bijvoorbeeld ook wat het effect van een product op dierenwelzijn is geweest. “Als de consument in een oogopslag kan zien wat de verschillen qua effecten op het milieu zijn geweest, dan kan hij of zij ook een eerlijke keuze maken. Diezelfde consument moet zich echter wel beseffen dat een product met specifieke producteisen duurder kan zijn. Als die eisen geobjectiveerd worden en terug zijn te lezen op de verpakkingen, dan wil de consument best betalen voor die meerwaarde. Die vinden ze nu nog nergens terug op de verpakking. Op dit moment laat hij of zij dus de duurdere producten, logischerwijs, in het schap liggen.”
 
Informatie verzamelen
De data om dit objectief inzichtelijk te maken, is al aanwezig, weet Flipsen. “De data kan verzameld worden, maar dan moeten we wel bereid zijn om systemen te koppelen, zodat die data betrouwbaar is. Dat betekent dus dat de meetmethoden geharmoniseerd moeten worden. De pilot met Vion wordt in 2019 uitgerold, maar we hopen dat al snel ook andere belangrijke spelers uit de vleesindustrie gaan aanhaken, zodat we over drie tot vijf jaar standaard kunnen werken met objectieve informatie op de verpakkingen.”
 
Het volledige interview met Henk Flipsen en een reactie van Vion leest u in de volgende uitgave van vaktijdschrift Meat&Co, dat medio december verschijnt.