×

‘Kweekvlees ligt voorlopig niet op het bord van consument’

Woensdag 19 april 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Kweekvlees uit laboratoria is in Nederland nog niet te koop. De vertraging van de introductie hiervan ligt vooral bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA. Zij moet de verkoop van kweekvlees goedkeuren. Europa kiest daarbij voor een streng goedkeuringskader. Ook Nederlandse regelgeving staat het eten van kweekvlees nog niet toe. Het is dan ook logisch dat Nederlandse startups van kweekvlees zoals Meatable en Mosa Meat uitwijken naar Singapore, waar de verkoop van kweekvlees wel toegestaan is.
 
Door Ceel Elemans (specialist sector Food - ING)
 
Kweekvlees biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo is het minder belastend voor het milieu, veroorzaakt het aanzienlijk minder dierenleed en is de footprint van kweekvlees volgens onderzoeksbureau CE Delft veel lager dan die van vlees. Ook biedt kweekvlees een oplossing voor de wereldwijd toenemende vraag naar dierlijke eiwitten.

Goedkeuring in Europa van kweekvlees vergt veel tijd. Europa ziet kweekvlees als novel food; voedingsmiddelen en ingrediënten die niet eerder binnen de Europese Unie als voeding zijn verkocht. In Singapore vindt geen novel food-toetsing plaats. Daar geldt een andere beoordeling. Wanneer deze hindernis in Nederland is genomen en kweekvlees is toegestaan, moeten de productiekosten flink omlaag om kweekvlees concurrerend te laten zijn met gangbare vleesproducten of vleesvervangers in het supermarktschap. Opschaling is dan noodzakelijk om te komen tot een lagere, concurrerende prijs.
 
Voorzien in behoefte
De vraag naar dierlijke eiwitten neemt door stijging van welvaart en wereldbevolking toe. Alternatieven zoals kweekvlees zijn nodig om in de totale behoefte te kunnen voorzien. Bedrijven moeten veel geld en tijd investeren in marketing en communicatie om de consument enthousiast te maken voor kweekvlees. Daarbij kunnen zij inspelen op de zorgen van de consument over dierenwelzijn en het milieu. Ook op het gebied van duurzaamheid is kweekvlees aantrekkelijk omdat de productie minder impact heeft op het milieu. De verwachting is dat er toch veel proeverijen nodig zijn om de consument uiteindelijk te overtuigen van het gebruik van kweekvlees.

Op de foto: 
Mark Post van MOSA Meat bij de presententatie van de eerste gekweekte burger in 2013