×

Vion: extra maatregelen vertonen het gewenste effect

Maandag 22 juni 2020
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De extra maatregelen die Vion heeft genomen bovenop het geïntensiveerde coronaprotocol vertonen effect. In de eerste twee weken van juni zijn in Boxtel 150 medewerkers getest. Daarvan hebben er 26 een isolatie-instructie gekregen. Het bron- en contactonderzoek zoals dat door de bedrijfsarts in overleg met de GGD is uitgevoerd laat zien dat het aantal mensen met substantiële ziekteverschijnselen beperkt is.
 
De uitgevoerde metingen geven een eerste indicatie dat de extra maatregelen het gewenste effect vertonen. De GGD beschouwt de Health Check, voorlichting over COVID-19 in eigen taal in combinatie met de ingestelde surveillance als een belangrijke maatregel bij de beheersing van COVID-19 in de setting van dit bedrijf.
 
Specifieke surveillance
De GGD Hart voor Brabant heeft specifieke surveillance ingezet rond Vion en krijgt op dagelijkse basis gegevens over de controles en het aantal positief geteste medewerkers. Hieruit blijkt dat mensen ook met lichte symptomen worden gesignaleerd aan de poort, dat het aantal mensen met klachten en het aantal positief geteste personen gedurende deze periode is gedaald.
Aanvullend aan de maatregelen die Vion heeft genomen in afstemming met de GGD Hart voor Brabant, heeft Vion met het RIVM, Erasmus Universiteit (EUR) en het IRAS van Universiteit Utrecht protocollen uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken opgestart om de effecten te meten van de maatregelen. De resultaten hiervan worden in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd samen met de deelnemende instituten.

Positieve tests
De afgelopen periode is in het kader van dat onderzoek bij Vion op de locatie in Boxtel omgevingsmonitoring gestart en zijn afgelopen maandag een aantal medewerkers getest. De bedrijfsarts heeft de positief geteste personen conform de landelijke richtlijn gemonitord op klachten en van de 27 positief geteste personen zijn twee personen in isolatie gegaan. Op basis van huidige inzichten ziet de GGD deze uitslag niet als een verheffing van corona. De resultaten van de teststraten in de GGD-regio laten doorlopend een stabiel beeld zien van <2% positieve testen.
 
Intensief informeren
Vion zal de GGD de komende weken intensief blijven informeren over het verdere verloop van de onderzoeken. GGD HvB behoudt de samenwerking met de bedrijfsarts en de specifieke surveillance rond Vion. Waar nodig treden partijen in overleg.