×

'Met Holland Varken naar nieuw marktleiderschap'

Dinsdag 28 maart 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) maken Holland Varken hét ketenkwaliteitssysteem voor de NL varkenssector. Dat stelden POV-voorzitter Linda Verriet en COV-voorzitter Laurens Hoedemaker gisteravond op de Algemene Ledenvergadering van de POV in Heteren.

‘Holland Varken staat voor betere informatie-uitwisseling en voor verdere kostenefficiëntie in de keten; het wordt in binnen- en buitenland dé naam voor topkwaliteit Nederlands varkensvlees.’ POV en COV hebben de handen ineen geslagen om meer regie te voeren op het kwaliteitssysteem, dat voortbouwt op de beide IKB’s. Het overkoepelende kader wordt opgeschoond, zodat in Holland Varken alleen eisen overblijven met aantoonbare waarde. POV voorzitter Linda Verriet legt uit: ‘Door zo veel mogelijk onder één kader te brengen wordt het aantal modules verkleind. De kosten worden overzichtelijker en de tarieven lager. Tegelijk kan de varkenshouder blijven kiezen uit diverse certificerende instellingen voor de bedrijfscontroles.’ 

Informatie-uitwisseling
Nieuw onderdeel van Holland Varken wordt een modernere methode voor geborgde informatie-uitwisseling. Met nieuwe techniek kan informatie sneller, beter en completer in de keten worden uitgewisseld. Met de aanstaande verplichte identificatie en registratie (I&R) van varkens, biedt Holland Varken meer kansen voor boer én slachter. De boer kan per varken, hok en stal zien wat de invloed is van genetica, voer en management zijn op slachtresultaten. De slachter kan met informatie over de samenstelling van het voer de CO2-voetafdruk per dier berekenen en actief communiceren.

Marktconcepten
Om Nederlands varkensvlees onderscheidend op de best betalende markten te brengen, gaat Holland Varken volgens COV-voorzitter Laurens Hoedemaker als merknaam een grote rol spelen. ‘Daar bovenop wordt dit ketenkwaliteitssysteem de basis voor sterke, onderscheidende marktconcepten voor die consumenten die bereid zijn meer te betalen voor duurzaamheid of dierenwelzijn. Het is aan private partijen om dit te realiseren en aantrekkelijke concepten in de markt te zetten.’
Beide voorzitters benadrukten dat deelname door álle partijen en ondernemingen in de keten het  verschil gaat maken. ‘Niet meebewegen met de markt, niet meedoen is eigenlijk geen optie.’
 
Nieuwe basis
POV en COV leggen met Holland Varken een nieuwe basis voor de varkensvleessector. De systematiek bouwt voort op de beide IKB’s. Boer en slachter kunnen de bedrijfsvoering hiermee optimaliseren en faalkosten elimineren. Ook wordt Holland Varken dé naam van het Nederlandse varkensvlees om toegang tot de best betalende afzetmarkten te behouden en te vergroten