×

‘Dierenwelzijn Nederlandse slachterijen uitstekend in orde’

Maandag 06 december 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de resultaten gepubliceerd van haar inspecties op slachthuizen in 2019 en 2020. De resultaten zijn zeer goed. Naar aanleiding van bijna 70.000 inspecties is in minder dan 0,2% van de gevallen een boete uitgedeeld. In minder dan 0,5% van de gevallen werd een schriftelijke waarschuwing gegeven. "Een incident wordt tot norm gemaakt. De cijfers van de NVWA bewijzen juist het tegendeel”, stelt Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).
 
Cijfers spreken voor zich
De preses van de COV is tevreden : “De twintig grootste varkens- runder- en kalverslachterijen staan vanwege de grote aantallen dieren, die er verwerkt worden, onder zogeheten ‘permanent toezicht’. Dit betekent dat de NVWA dagelijks een oog in het zeil houdt. De NVWA-dierenartsen letten in het bijzonder op: dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Wij ondersteunen dat van harte. De slachtsector wordt met enige regelmaat onder het vergrootglas gelegd. Activisten wekken daarbij de indruk dat het slecht gesteld zou zijn met het dierenwelzijn op onze bedrijven.”
Uit de cijfers blijkt, dat het dierenwelzijn prima op orde is in de Nederlandse slachthuizen: slechts twee op de 10.000 inspecties waren aanleiding voor een waarschuwing en in minder dan zes op de 10.000 inspecties werd er een boete uitgeschreven.
 
De NVWA publiceert haar inspectieresultaten over 2019 en 2020 per halfjaar. Er is ook inzichtelijk gemaakt hoe de individuele bedrijven scoren. Daaruit blijkt dat het recente dierenwelzijnsincident bij slachterij Gosschalk inderdaad een incident is. Het bedrijf heeft prima scores op het gebied van dierenwelzijn. In 2019 en 2020 kreeg het daarvoor geen enkele boete of schriftelijke waarschuwing. Hoedemaker heeft nog wel enkele kritische kanttekeningen bij de publicatie: “De kop die de NVWA boven haar nieuwsbericht zette, is onnodig negatief. Die kop luidde als volgt: ‘Inspectieresultaten NVWA grote slachthuizen: jaarlijks honderden boetes en waarschuwingen’. Het beeld dat hiermee opgeroepen wordt, is niet representatief. Het lijkt alsof de inspectie zich met deze kop wil profileren ten koste van een sector, die het feitelijk juist heel erg goed doet.”
 
‘Onterecht negatief beeld’
Hij zegt tot slot: “Ook worden ‘overtredingen’ gerapporteerd, waartegen nog bezwaarprocedures lopen. Dat is in strijd met het beginsel dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. In de praktijk blijkt dat die voorlopige ‘overtredingen’ vaak ingetrokken of weerlegd worden. Dit wel publiceren schept een onterecht negatief beeld. Een onafhankelijke en objectieve overheidsinspectie moet dit niet willen.”