×

Linda Janssen unaniem gekozen als voorzitter POV

Donderdag 29 november 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Linda Janssen, Wouter Oude Voshaar en Eric Stiphout zijn nagenoeg unaniem gekozen tot respectievelijk voorzitter en dagelijks bestuurslid van de POV. Tevens werden het jaarwerkplan en de begroting voor 2019 met algehele instemming door de leden goedgekeurd.

Daarmee is de POV niet alleen op volle sterkte, maar heeft zij ook het volledige vertrouwen van de leden. De Algemene Ledenvergadering, die gisteravond werd gehouden in Heteren (Gld), werd getekend door grote eensgezindheid. Janssen liet weten te willen werken aan waardering en vertrouwen voor de sector, zodat varkenshouders tijd wordt gegund zelf te werken aan verduurzaming. “Ik vind dat varkenshouders nu in een oneerlijke positie worden geduwd.”  
 Ook het Jaarwerkplan en de bijbehorende begroting werden zonder tegenstemmen goedgekeurd door de leden. In 2019 wil de POV inzetten op versterking van de marktpositie door ketensamenwerking en kostenbeheersing. Ook wil de vereniging werken aan een sectorplan Gezonde dieren en een bestendig overheidsbeleid voor ammoniak, geur en fijnstof. Een betrouwbaar en robuust mestbeleid, met mestverwerking en mestverwaarding, krijgt ook hoge prioriteit.
 
Boodschappen van Schouten en Rosenthal
Landbouwminister Carola Schouten richtte zich tot de vergadering via een videoboodschap.  Schouten wees op het grote belang van samenwerken, samenwerken aan een duurzame en maatschappelijke geaccepteerde varkenssector, maar ook samenwerken aan een sterke POV. “De toekomst van varkenshouders gaat mij aan het hart”, benadrukte Schouten.
Ook Uri Rosenthal, voorzitter van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij,  draagt de varkenshouders een warm hart toe. “Voor mij is het een erekwestie geworden dat de koek eerlijker verdeeld wordt. Het kan niet zo zijn dat alle ketenpartijen een goede boterham verdienen behalve de varkenshouders.” Rosenthal riep de varkenshouders op nu door te pakken met het actieplan Vitalisering varkenshouderij. “Gezien het huidige maatschappelijke klimaat, krijgen jullie geen betere minister dan Carola Schouten. Bovendien zijn drie van de vier regeringspartijen de sector welgezind. Maak van deze politieke gelegenheid zoveel mogelijk gebruik.”
Een kritische noot had Rosenthal ook. “Jullie moeten hard zijn tegen die paar mensen, die het voor de hele sector verpesten." Rosenthal doelt hiermee op de fraudes met mest. “Verwijder de rotte appels uit de mand.”